Sortering for affald i kbh.

Info

Regler for sortering, priser og planer for fremtiden

Regler og information

Regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune

Servicedeklarationer (beskrivelse af hvad kommune gør, og hvad du har pligt til at gøre, når det drejer sig om affald)

Priser

Årlige affaldstakster fordelt på ordninger

Priser for engangsydelser (container til haveaffald og storskrald mv)

Planer

Ressouce- og Affaldsplan 2018. Hvad der kommer til at ske i København på affalsdområdet frem til 2018

Tilbage