Må du grille i Hirsebos murede grill under afbrændigsforbudet?

Ja, og her er teksten:

 • Eneste undtagelse fra forbuddet er brug af egnet grill på ikke-brændbart underlag i egen have eller på altan.

Så ja, du må godt grille ude i gården, men kun i vores murede grill eller de mindre kuglegrille, som bl.a. står i barnevognsrummet. Engangsgrille er ikke tilladt i gården.

Du må kun bruge trækul til at grille med, og du skal tænde op med omhu, så der ikke flyver gnister vidt omkring. Det gør du ved at bruge grill-starteren, der står ved siden af grillen.

Når den tændes og mens den brænder skal grillstarteren stå på et ikke brandbart grundlag (= fliserne). Grillstarteren er det runde stålrør, hvilket du fylder med trækul og væder dem forsigtigt med optændingsvæske i begrænset mængde, tænder og lader dem brænde til de er klar og hælder dem så på grillen.

Til slut, før du går, skal du sikre dig, at trækullene kan brænde helt ud ved at lægge låget på kuglegrille og i den murede gril skubber du grillkullene lidt tilbage mod bagvæggen.

Grillen skal altid renses af dig selv, men først dagen efter, så du er sikker på, at alt er slukket.

Bemærk:

 • Du må ikke grille på dage, hvor det blæser 10 meter i sekundet og derover.
 • Du må ikke bruge engangsgrill – vi har i år haft en engangsgrill, der startede en brand i en affaldskontainer, så to af dem brændte helt ned.
 • Du må kun bruge trækul til at grille med.
 • Kun den murede grill samt kuglegrille må bruges til at grille med og de skal stå på et ikke brandbart materiale, som her i gården er fliser – både græs og asfalt kan faktisk brænde og det får varige skader af varmen.
 • Du kan først rydde om dagen efter, hvor du er sikker på, at alle gløder er slukket.

 

Så kom ud i gården og nyd et dejligt grill-måltid i det gode vejr.

 

Yderligere information finder du på denne hjemmeside:

https://hbr.dk/afbraendingsforbud-fastholdes-til-efter-sankthans/

Her er der et uddrag fra siden, hvor undtagelsen kommer fra.

 1. juni 2018

Afbrændingsforbud fastholdes til efter Sankthans

På dagen for Sankthansaften vil Hovedstadens Beredskab have forhøjet beredskab med ekstra mandskab indsat.

Da vi ikke har fået nævneværdig nedbør, er der stadig ekstremt tørt i naturen. Afbrændingsforbuddet, som blev indført 15. juni 2018, vil derfor blive fastholdt til efter Sankthans, og indtil der ikke længere er en forhøjet brandrisiko.

 • Forbuddet gælder hele Hovedstadens Beredskabs område, der omfatter følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, København, Dragør og Frederiksberg.
 • Forbuddet gælder også for bål, der er placeret i søer, havne, mv., samt brug af fyrværkeri og pyrotekniske artikler, og vi opfordrer kraftigt til, at man ikke samler træ og haveaffald mv. sammen til bål, da det vil udgøre en brandrisiko.
 • Afbrændingsforbuddet omfatter al brug af åben ild og afbrænding, herunder brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof.
 • Forbuddet gælder også brug af engangsgrill og brug af indrettede bålpladser.
 • Eneste undtagelse fra forbuddet er brug af egnet grill på ikke-brændbart underlag i egen have eller på altan.

Forbuddet indføres i medfør af: §5 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Forbuddet er gældende indtil Hovedstadens Beredskab ophæver dette. Ophævelsen vil fremgå på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.